1942 – Produktionen af kardanaksler i Stadtilm har en lang tradition.
I 1942 flyttes en del af Rheinmetall Borsig AG’s produktion af kardanaksler fra fabrikken i Sömmerda til Stadtilm.
Efter Anden Verdenskrig genoptager en lille gruppe af fabriksansatte driften. De resterende maskiner og det resterende materiale anvendes til reparation af landbrugsudstyr. I slutningen af 1945 påbegyndes produktionen af koniske rullelejer. Kardanaksler produceres også igen i lille skala, og der udføres kontrakthærdning.

1947- 1958 – Kardanakselfabrikken i Thüringen er grundlagt som en statsejet virksomhed til produktion af kardanaksler, koniske rullelejer og andre køretøjsdele. Fabrikken drives nu under navnet “IFA-Vereinigung Volkseigener Fahrzeugwerke Gelenkwellenwerk Thüringen Stadtilm”.
Der udvikles og bygges drivaksler til køretøjskonstruktion.
I efteråret 1948 begynder virksomheden at oprette sit eget erhvervsuddannelsesprogram.
1959 – 1968 – I løbet af denne periode vokser virksomheden og udvider sit produktsortiment. Desuden udvikles dobbelte kardanaksler, som f.eks. anvendes i Wartburg-personbilen. Produktionen er mekaniseret og delvist automatiseret, og med opførelsen af nye produktionshaller er produktionsarealet vokset med 10.000 m².
1969 – 1979 – VEB Gelenkwellenwerk Stadtilm hørte oprindeligt til “IFA-Kombinat Barkas Werke” og senere til “IFA-Kombinat Nutzkraftwagen”. Fabriksbygningerne udvides med yderligere produktionsfaciliteter. Kardanaksler er nu udviklet og produceret til brug i lastbiler, busser og traktorer.

1979 – 1989 – Udvikling af kardanaksler med lang levetid. I 1983 blev VEB Gelenkwellenwerk Haldensleben tilknyttet GEWES.

1990 – 1993 – Efter DDR’s politiske og økonomiske sammenbrud overgår virksomheden til Treuhand. I sommeren 1990 blev Gelenkwellenwerk Stadtilm GmbH grundlagt. Samtidig fortsætter bestræbelserne på at omstrukturere og privatisere selskabet.
På grund af den radikale ændring på markedet i perioden efter genforeningen og det dermed forbundne tab af en stor del af de tidligere kunder står virksomheden over for store udfordringer.
Som svar herpå udskifter GEWES mange kardanaksler med nye serier. I 1993 startede produktionen af præcisionsdrejede dele og udvidede produktsortimentet på en meningsfuld måde og blev en af virksomhedens grundpiller.
Gennem stort engagement og idealisme opnår GEWES en bæredygtig god position på markedet.

1994 – 1998
– I foråret 1994 blev virksomheden endelig privatiseret ved en overtagelse af den tidligere ledelse og Martin Röder blev ny administrerende partner.
GEWES forsker intensivt i og udvikler kardanaksler og drivlinjer af høj kvalitet, primært til industri-, jernbane- og skibsfartsapplikationer.
Ud over store investeringer i produktionsfaciliteterne foretog GEWES allerede i 1994 en certificering i henhold til DIN 9001 for at opfylde sine egne krav til kvalitetsstyringssystemet og for at imødekomme markedets stigende krav.
1999 – 2003 – Som en optimal tilføjelse til produktporteføljen udvider GEWES sit produkt- og serviceudbud yderligere i 1999/2000 med opførelsen af et topmoderne produktionsanlæg for plug-in- og drivaksler. I 2001 certificering i henhold til ISO/TS 16949 og miljøcertificering i henhold til ISO 14001.

2004 – 2005 – Röder køber de resterende 20 % af aktierne; omdannelsen til en ejerledet familievirksomhed er dermed afsluttet.

2006 – 2007 – For at øge effektiviteten af den verdensomspændende distribution blev der i 2006 bygget et moderne ordrecenter.

2008 – 2011 – I slutningen af 2008 kan en anden fabrikshal til produktion af store kardanaksel-serier indvies. Produktionsarealet i hallerne er nu ca. 56.000 m².

2012 – 2013 – Virksomhedens 65 års jubilæum fejres i maj 2012 med de nuværende medarbejdere og mange tidligere medarbejdere.
I oktober 2012 indgik hr. Röder en langsigtet aftale om virksomhedsoverdragelsen med sine døtre Daniela Röder-Krasser og Dr. Juliane Röder.

2014 – I marts 2014 blev årsdagen for 20 års privatiseringen fejret

Gelenkwellenwerk Stadtilm GmbH – GEWES har siden 1947 været producent af kardanaksler og kardanakselaggregater af høj kvalitet med rullelejer og et stort vertikalt produktions program.
Kraftfuld drevteknologi – drejningsmomenter på op til 600.000 Nm
GEWES kardanaksler overfører drejningsmomenter på op til 600.000 Nm pålideligt og med lav vedligeholdelse i mange industrielle applikationer.
Vores produkter til overførsel af mekanisk drivkraft anvendes f.eks. i stål- og papirfabrikker, krananlæg, transportørteknik og pumpestationer. De arbejder i jernbane- og skibsfartsapplikationer og naturligvis inden for køretøjer samt i maskiner til landbruget.
Hvor overførslen af drejningsmoment under vinkelforskydning er en udfordring, er GEWES kardanaksler en optimal løsning i dit drivlinetog.

Know How – tradition og innovation
Vi udvikler med den store erfaring fra en traditionel virksomhed, fremstiller og tester vores kardanaksler med hundrede procent tysk teknik og med udstyr, der hører til blandt de mest moderne produktionsfaciliteter for kardanaksler i verden.
Lang levetid og høj belastningsevne kendetegner vores produkters høje kvalitet. Som følge heraf har GEWES f.eks. opnået en førende position på markedet inden for marineområdet for drivlinjer på op til 5000 kW.

Høj produktionskompetence – alt fra én kilde, fremstillet i Tyskland
Vores produkter fremstilles internt på vores fabrik i Tyskland.
Som en mangeårig og erfaren producent af dobbelte kardanaksler og specialist i drivaksler og præcisionsdrejede dele er vi også en vigtig partner både inden for erhvervskøretøjs- og personbilssektoren og for producenter af landbrugskøretøjer og selvkørende mejetærskere. Vi stiller gerne vores ekspertise inden for produktion til rådighed for dig til tjenester uden for vores standardproduktionsprogram.

Fleksible og korte leveringstider
Vi er stolte af at kunne leve op til vores eget krav om at være en af de bedste med hensyn til leveringstider og samtidig opretholde en høj grad af fleksibilitet. Vores højt kvalificerede medarbejdere med deres velbegrundede knowhow og de korte leveringstider for komponenterne på grund af den interne produktion danner grundlaget for dette. Ud over den fremragende kvalitet af vores produkter bidrager vores høje leveringssikkerhed også til vores kunders store tilfredshed med vores produkter.

Familievirksomhed – pålidelig partner
Som familievirksomhed er vores virksomhed langsigtet orienteret mod fremtiden og er en pålidelig partner for vores kunder.