Politik

Vores overordnede politik er:

 • Vi arbejder med fokus på kvalitet og overholdelse af kundekrav i hver proces
 • Vi arbejder på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde og vi søger reduktion af miljøpåvirkning i hver proces
 • Vi forpligter os til at tænke forebyggende og søger forbedringer i hver proces

Politikken manifesterer sig i følgende forpligtelser:

 • Vi forpligter os til at beskytte miljøet og forebygge forurening, herunder at overholde gældende lovgivning og myndighedskrav på miljøområdet.
 • Miljøvenlige materialer og processer skal tilstræbes under hensyntagen til tekniske, økonomiske og kvalitetsmæssige aspekter.
 • Affald skal typesorteres, og mængden skal søges reduceret.
 • Ulykkesomfanget skal søges reduceret gennem analyser og forebyggelse.
 • Vi forpligter os til at imødekomme kundens behov og har kundekrav er i højsædet og vi skal kunne håndtere disse, for opnåelse af højest mulige kundetilfredshed.
 • Sagsbehandlingen skal være smidig og effektiv ved enhver kundehenvendelse.
 • Medarbejderne skal motiveres gennem information og uddannelse til at fastholde kvalitets- og miljøpolitikken og have de nødvendige forudsætninger og kvalifikationer for at kunne udføre arbejdet, og det forventes, at alle medarbejdere tager ansvar for kvaliteten og miljøet i arbejdet. Dette gælder også for eventuelle agenter.
 • Der skal være en løbende opfølgning vedrørende leveringsevne og afvigelser.
 • Nye opgaver skal vurderes grundigt for at sikre, at de er egnede til vores produktionsudstyr, og at vi har den fornødne kapabilitet, herunder identificering af risici og vurdering af disse.
 • Maskinparken skal vedligeholdes og være i en stand, så produktionsplanerne kan gennemføres tilfredsstillende.
 • Kvalitets – og miljøledelsessystemet skal mindst modsvare kravene i ISO 9001:2015/14001:2015 og skal løbende vedligeholdes, udvikles og forbedres, for at forbedre kvalitets – og miljøpræstationerne.

Mål for miljøpåvirkninger, fastlægges med udgangspunkt i udvalgte indsatsområder, under hensyntagen til teknisk og økonomisk realistiske muligheder, myndighedskrav og interesseparters synspunkter samt væsentlige miljøforhold