1942 – Tillverkningen av kardanaxlar i Stadtilm har en lång tradition.
År 1942 flyttas en del av Rheinmetall Borsig AG:s produktion av kardanaxlar från anläggningen i Sömmerda till Stadtilm.
Efter andra världskriget återupptar en liten grupp fabriksanställda verksamheten. De återstående maskinerna och materialen används för reparation av jordbruksutrustning. I slutet av 1945 inleds tillverkningen av koniska rullager. Kardanaxlar tillverkas också återigen i liten skala och kontraktshärdning utförs.

1947- 1958 – Kardanaxelfabriken i Thüringen grundas som ett statligt företag för tillverkning av kardanaxlar, koniska rullager och andra fordonsdelar. Den bedriver nu sin verksamhet under namnet ”IFA-Vereinigung Volkseigener Fahrzeugwerke Gelenkwellenwerk Thüringen Stadtilm”.
Företaget utvecklar och tillverkar drivaxlar för fordonstillverkning.
Hösten 1948 börjar företaget att inrätta en egen yrkesutbildning.
1959 – 1968 – Under denna period växer företaget och utökar sitt produktsortiment. Dessutom utvecklas dubbla kardanaxlar som bland annat används i personbilen Wartburg. Produktionen mekaniseras och automatiseras delvis, och i och med byggandet av nya produktionshallar har produktionsytan ökat med 10 000 m².
1969 – 1979 – VEB Gelenkwellenwerk Stadtilm tillhörde ursprungligen ”IFA-Kombinat Barkas Werke” och senare ”IFA-Kombinat Nutzkraftwagen”. Fabriksbyggnaderna utökas med ytterligare produktionsanläggningar. Kardanaxlar utvecklas och tillverkas nu för användning i lastbilar, bussar och traktorer.

1979 – 1989 – Utveckling av kardanaxlar med lång livslängd. 1983 anslöt sig VEB Gelenkwellenwerk Haldensleben till GEWES.

1990 – 1993 – Efter DDR:s politiska och ekonomiska kollaps överförs företaget till Treuhand. Sommaren 1990 grundades Gelenkwellenwerk Stadtilm GmbH. Samtidigt fortsätter arbetet med att omstrukturera och privatisera företaget.
På grund av de radikala förändringarna på marknaden efter återföreningen och den därmed sammanhängande förlusten av ett stort antal tidigare kunder står företaget inför stora utmaningar.
GEWES ersätter därför många kardanaxlar med nya serier. År 1993 påbörjas tillverkningen av precisionssvarvade delar, vilket utökar produktsortimentet på ett meningsfullt sätt och blir en av företagets viktigaste stöttepelare.
Genom stort engagemang och idealism uppnår GEWES en hållbar god position på marknaden.
.
1994 – 1998
– Våren 1994 privatiserades företaget slutligen genom ett övertagande av den tidigare ledningen och Martin Röder blev ny verkställande delägare.
GEWES bedriver intensiv forskning och utvecklar högkvalitativa propelleraxlar och drivlinor, främst för industri-, järnvägs- och sjöfartstillämpningar.
Förutom stora investeringar i produktionsanläggningarna certifierades GEWES redan 1994 enligt DIN 9001 för att uppfylla sina egna krav på kvalitetsledningssystem och för att möta marknadens ökande krav.
1999 – 2003 – Som ett optimalt tillägg till produktportföljen utökar GEWES sitt produkt- och tjänsteutbud ytterligare under 1999/2000 genom att bygga en toppmodern produktionsanläggning för plug-in- och drivaxlar. År 2001 certifiering enligt ISO/TS 16949 och miljöcertifiering enligt ISO 14001.

2004 – 2005 – Röder förvärvar resterande 20 % av aktierna och slutför därmed omvandlingen till ett ägarstyrt familjeföretag.

2006 – 2007 – För att öka effektiviteten i den globala distributionen byggdes en modern ordercentral 2006.

2008 – 2011 – I slutet av 2008 invigdes en andra fabrikshall för tillverkning av stora kardanaxel-serier. Produktionsytan i hallarna är nu ca 56 000 m².

2012 – 2013 – Företagets 65-årsjubileum firas i maj 2012 med de nuvarande och många tidigare anställda.
I oktober 2012 undertecknade Röder ett långsiktigt avtal om företagsöverlåtelse med sina döttrar Daniela Röder-Krasser och Dr Juliane Röder.

2014 – I mars 2014 firades 20-årsdagen av privatiseringen.

Gelenkwellenwerk Stadtilm GmbH – GEWES har sedan 1947 varit tillverkare av högkvalitativa kardanaxlar och kardanaxelenheter med rullager och ett stort vertikalt produktionsprogram.
Kraftfull drivteknik – vridmoment på upp till 600 000 Nm
GEWES kardanaxlar överför vridmoment på upp till 600 000 Nm tillförlitligt och med lågt underhåll i många industriella tillämpningar.
Våra produkter för överföring av mekanisk drivkraft används till exempel i stål- och pappersbruk, kransystem, transportteknik och pumpstationer. De fungerar i järnvägs- och sjöfartsapplikationer och naturligtvis i fordon och jordbruksmaskiner.
När överföringen av vridmoment under vinkelförskjutning är en utmaning är GEWES kardanaxlar en optimal lösning i ditt drivlinjetåg.

Know How – tradition och innovation
Vi utvecklar med den stora erfarenheten hos ett traditionellt företag, tillverkar och testar våra kardanaxlar med hundra procent tysk teknik och med utrustning som hör till de mest moderna produktionsanläggningarna för kardanaxlar i världen.
Lång livslängd och hög belastningskapacitet kännetecknar den höga kvaliteten på våra produkter. Som ett resultat av detta har GEWES till exempel uppnått en ledande marknadsposition inom den marina sektorn för drivlinor upp till 5000 kW.

Hög produktionskompetens – allt från en enda källa, tillverkat i Tyskland.
Våra produkter tillverkas internt i vår fabrik i Tyskland.
Som en mångårig och erfaren tillverkare av dubbla kardanaxlar och specialist på drivaxlar och precisionsvarvade delar är vi också en viktig partner både inom sektorn för kommersiella fordon och personbilar och för tillverkare av jordbruksfordon och självgående skördetröskor. Vi ställer gärna vår tillverkningskompetens till ert förfogande för tjänster som ligger utanför vårt standardproduktionsprogram.

Flexibla och korta leveranstider .
Vi är stolta över att kunna leva upp till vårt eget krav på att vara en av de bästa när det gäller leveranstider samtidigt som vi upprätthåller en hög grad av flexibilitet. Våra högkvalificerade medarbetare med sitt välgrundade kunnande och de korta leveranstiderna för komponenter tack vare egen produktion utgör grunden för detta. Förutom den utmärkta kvaliteten på våra produkter bidrar även vår höga leveranssäkerhet till att våra kunder är mycket nöjda med våra produkter.

Familjeföretag – pålitlig partner .
Som familjeföretag är vårt företag långsiktigt orienterat mot framtiden och är en pålitlig partner för våra kunder.