Politik

Vi vil løbende vedligeholde og forbedre/udvikle systemet samt indfri kundernes forventninger til vore produkter og leverancer i enhver henseende og derved skabe tillid til vores faglige og sikkerhedsmæssige formåen. Vi ønsker at kunderne får det indtryk og den oplevelse, at deres synspunkter samt behov høres og at samarbejdet foregår ukompliceret med en professionel indstilling. Mål og politikker følges op på evalueringsmødet i ledelsen og politikker kommunikeres på web.

Vores strategiske retning i forhold til kvalitet/sikkerhed i arbejdet og kompetence afspejles i politikkerne.

Dette betyder, at vi vil bestræbe os på at:

  • Alle fokuserer på høj sikkerhed i enhver henseende og er bekendte med gældende mål og politikker
  • Levere rette produkt til rette tid samt løbende forbedre kvaliteten i de udførte ydelser
  • Identificere og vurdere risici
  • Opfylde alle relevante kundekrav og overholde alle lov- og myndighedskrav samt standarder i forbindelse med indkøb af produkter samt salg af disse.
  • Arbejde på at opnå en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter
  • Bidrage aktivt til at sikre den bedst mulige medarbejderuddannelse/-udvikling, herunder for at opfylde gældende politik og mål
  • Iværksætte forebyggende/forbedrende handlinger for at imødegå eventuelle afvigelser